• Uwaga: Z dniem 14.04.2021 szkoła zmieniła szatę graficzną swojej strony internetowej. Mamy nadzieję, że nowa strona jest przejrzysta i żadnych informacji nie brakuje. Informacji sprzed tego dnia należy szukać na archiwalna.zss.elk.pl  

  • Aktualności

     • Diecezjalny konkurs plastyczny

     • 1.Organizator konkursu

      Wydział Katechetyczny Ełckiej Kurii Diecezjalnej,

      Warmińsko- Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie,

      Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku,

      2. Patronat honorowy: J. E. Ksiądz Biskup Jerzy Mazur

      3. Cele konkursu:

      -przybliżenie treści Listu Apostolskiego Ojca Świętego Franciszka „Patris corde”;

      -upamiętnienie 150. rocznicy ogłoszenia św. Józefa patronem Kościoła Świętego;

      -pogłębienie wiedzy na temat św. Józefa;

      -inspirowanie dzieci i młodzieży do poznania i czerpania z bogatego dziedzictwa duchowego Św. Józefa;

      -kształtowanie postaw i promowanie wartości, którym wierny był św. Józef;

      - pokazanie oczami dziecka najpiękniejszych skojarzeń, doświadczeń ciepła i pokoju, jakie budzą się na słowo „tata” ;

      - to powierzone dzieciom zadanie jest zaproszeniem do refleksji nad wartością rodziny, a także podkreśleniem znaczenia rodziny - Ojca, w kształtowaniu osobowości każdego człowieka;

      -wyrażenie własnych przeżyć i refleksji środkami plastycznymi;

      -rozwijanie talentu plastycznego, umiejętności poznawczych;

      -kształtowanie wiary we własne siły, rozbudzenie dociekliwości i samodzielności;

      4. ZASADY UCZESTNICTWA:

      - jedna osoba może przedstawić tylko jedną pracę wykonaną indywidualnie i samodzielnie;

      - forma prezentacji: prace powinny być wykonane w technikach: malarstwo, rysunek, grafika, techniki mieszane płaskie, w tym kolaż;

      - format prac: A4, A3

      -prace powinny być opatrzone na odwrocie metryczką zawierającą następujące dane:

      -Imię i nazwisko autora,-wiek autora,-tytuł/temat pracy,

      -imię i nazwisko nauczyciela, pod którego kierunkiem praca została wykonana-nazwa i adres placówki wraz z telefonem kontaktowymi adresem poczty elektronicznej,

      5. Prace będą oceniane w następujących kategoriach wiekowych:

      1. 0 – II – format A4

      2. III – V –format A4

      3. VI – VIII – format A3

      5. Kryteria oceny

      - zgodność pracy z tematem i treścią listu „Patris corde”;

      - ogólny wyraz artystyczny:

      - estetyka pracy, oryginalność, pomysłowość

      6. Nadsyłanie prac

      1. Termin nadsyłania prac: do 20 maja 2021 roku.

      2. Opis prac: Każda praca powinna być podpisana imieniem i nazwiskiem. Należy również podać nr kontaktowy. Do każdej pracy powinna być dołączona uzupełniona karta uczestnika a także wypełniona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

      3. Organizator nie zwraca nadesłanych prac.

      4. Prace wraz z opisem należy nadesłać na adres: Wydział Katechetyczny Ełckiej Kurii Diecezjalnej

      Pl. Katedralny 1, 19-300 EŁK

      tel. 87-621-68-06

      w ważnych sprawach: 600-768-253

      e-mail: wk@diecezja.elk.pl, wkotarski@o2.pl

      Telefon kontaktowy do organizatorów konkursu:

      Osoby odpowiedzialne:

      Agnieszka Jolanta Opaluch 504134439 - doradca metodyczny MODN

      Marta Rózio 501622273 – nauczyciel konsultant W – MODN Olsztyn filia Olecko

      Rozstrzygnięcie konkursu: 8 czerwca 2021 roku. O formie wręczania nagród, dacie oraz godzinie laureaci zostaną poinformowani telefonicznie

      7. Nadesłane prace przechodzą na własność organizatora konkursu, który nabywa do nich praw autorskich.

      Przystąpienie do konkursu i przesłanie pracy konkursowej wraz z kartą zgłoszeniową na adres organizatora jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez uczestnika konkursu (dotyczy pełnoletnich) lub opiekunów prawnych uczestnika niepełnoletniego na przetwarzanie danych osobowych uczestników zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) Wyrażenie zgody przez uczestnika konkursu (dotyczy pełnoletnich) lub opiekunów prawnych uczestnika niepełnoletniego dotyczy danych

      3umieszczonych w zgłoszeniu, związanych z organizacją, przeprowadzeniem konkursu i doręczeniem nagrody, w celu zamieszczenia listy laureatów na stronach organizatorów (imię, nazwisko, wiek, miejscowość, państwo) oraz w celu sprawozdawczości. Przesłanie pracy do organizatorów wraz z kartą zgłoszeniową jest jednoznaczne z dobrowolnością podania danych oraz wiedzą o prawie dostępu do danych i ich poprawiania oraz żądaniaInformacja o diecezjalnym konkursie plastycznym dla klas 0-VIII SP  „Mój tata jest jak św. Józef ponieważ…– przybliżenie postaci św. Józefa” na podstawie treści Listu Apostolskiego Ojca Świętego Franciszka „Patris corde”. 

     • Uwaga - wznawiamy obiady

     • Od poniedziałku 19 kwietnia 2021 r. wznawiamy żywienie w naszej szkole.

      Zainteresowanych proszę o kontakt  z intendentką pod numerem 87 732 63 66

     • Klub kumpli

     • Klasa 4b wzięła udział w realizacji projektu Cartoon NetworkBądź kumplem! Nie dokuczaj!”, którego ambasadorem w tej edycji jest Kamil Stoch, mistrz olimpijski w skokach narciarskich. Uczniowie zastanawiali się czym jest życzliwość i w jaki sposób najlepiej okazać ją innym. Obejrzeli też film z Kamilem Stochem, który wyjaśnił, dlaczego dokuczanie jest złe i co można zrobić by mu przeciwdziałać. Dzięki udziałowi w akcji, klasa 4b otrzymała certyfikat Klubu Kumpli.

      Joanna Butwiłowska

    • Sukcesy

   • PARTNERZY

    • radio 5
    • eck ełk
    • Ełk tu wracam
    • Ełk
   • KLUBY SPORTOWE

    Współpracujemy z:
   • Godziny dzwonków

    Środa 21.04.2021

   • Biuletyn informacji publicznej

   • PROGRAMY SZKOLNE


    • Stołówka 

    • Opłata za obiady - marzec 2021 r.

      klas 0,  I-III    92 zł

     Wpłaty do 5 marca 2021 r.

    • Rekrutacja do klas pierwszych -ulotka

    •  

   • Zapraszamy

   • Kontakty

    • Zespół Szkół Sportowych w Ełku, ul. Suwalska 15
    • sekretariat@zss.elk.pl
    • sekretariat@zss.elk.pl
    • 87 732 63 70
    • Suwalska 15
  • Galeria zdjęć

    brak danych
  • liczba odwiedzin: 25584